Rasisme, fingern og storskjermen

VPN har ikke helt skjønt åssen bøter fra NFF beregnes. Bøter for rasisme, hets, friske fingertegn og storskjermbruk. Så da spurte vi seksjonsjef Roger Ness i NFF, som jobber med forvaltning og juss i forbundet: Kunne du fortelle hvordan man bestemmer hva slags summer som gis til hvilken bot? For å forklare spørsmålet: F.eks stusser … Fortsett å lese «Rasisme, fingern og storskjermen»

VPN har ikke helt skjønt åssen bøter fra NFF beregnes. Bøter for rasisme, hets, friske fingertegn og storskjermbruk. Så da spurte vi seksjonsjef Roger Ness i NFF, som jobber med forvaltning og juss i forbundet:

Kunne du fortelle hvordan man bestemmer hva slags summer som gis til hvilken bot? For å forklare spørsmålet: F.eks stusser vi på at rasisme straffes mindre enn historisk hets? Om ikke annet – hvorfor er ikke boten den samme? Og hvorfor straffes brudd på storskjermreglene med såpass mye større summer enn de andre bøtelagte episodene? (Det var vel mer enn ett spørsmål…)

– Når det gjelder spørsmålet om fastettelse av bøtenes størrelse, så ligger dette innenfor Doms- og sanksjonsutvalgets myndighetsområde. Det fremgår av Sanksjonsreglementets § 3-2 at utvalget skal fastsette en sanksjon den finner rimelig sett hen bl.a. til forholdets alvor og graden av skyld. Gjeldende regelverk inneholder ikke bestemmelser som nærmere angir hva som skal vektlegges ved f eks fastsettelse av bøtenes størrelse. Fastsettelsen av størrelse på bøter er således skjønnsmessig, og utvalget vil som regel se hen til praksis på de ulike saksområder ved behandling av saker. Hva angår de konkrete sakene du refererer til, så er hovedforskjellen på Moss/Stabæk at det i det ene tilfellet var en enkeltperson som uttalte noe, mens det i den andre saken var en gruppe. Jeg har ikke grunnlag for å si noe generelt om forskjellen i bøtenivå mellom de ulike sakstypene (eks uttalelser/storskjerm).

Hvorfor blir en person (Miller) blir straffa for å vise fingeren, mens en annen (Nordlie) slipper unna når begge situasjonene er fanget opp av TV-kameraene, og ingen av episodene er rapportert inn fra dommerne?

– Når det gjelder Miller/Nordlie, så kan jeg ikke gå inn på de konkrete sakene. Generelt sett kan jeg imidlertid opplyse at det på tinget i 2006 ble vedtatt et nytt reglement, og etablert et nytt organ, Disiplinærutvalget. Dette organet har myndighet til å behandle saker vedrørende overtredelser begått i tilknytning til kamp, men som ikke har ledet til utvisning eller bortvisning. Det var dette organet som behandlet saken mot Miller.

Hvorfor må alle TL-lagene ha storskjerm på stadion?

– Såvidt meg bekjent må ikke alle klubbene i TL ha storskjem. Dette er noe den enkelte klubb selv avgjør om de vil ha, forteller Ness til VPN

Legg igjen en kommentar