Klanen kjøper spillere

Klanen vurderer nå kjøpe opp andeler i spillere i Vålerenga. Et forslag som verken Kjetil Siem eller Sven Mollekleiv er negative til er at Klanen kjøper Erik Hagen og Kjetil Wæhler med hud og hår og andeler i Daniel Fredheim Holm og Ardian Gashi. Andre forslag og mer om årsmøtet finner du her. Klanen kjøper … Fortsett å lese «Klanen kjøper spillere»

Klanen vurderer nå kjøpe opp andeler i spillere i Vålerenga. Et forslag som verken Kjetil Siem eller Sven Mollekleiv er negative til er at Klanen kjøper Erik Hagen og Kjetil Wæhler med hud og hår og andeler i Daniel Fredheim Holm og Ardian Gashi. Andre forslag og mer om årsmøtet finner du her.

Klanen kjøper Erik Hagen?
Hva skal Klanen gjøre med de 2 innsamlede millioner kronene? Et alternativ som vurderes seriøst er å kjøpe 100 prosent av Erik Hagen, Kjetil Wæhler, David Driscoll og Alex Mathisen og 60 prosent av Daniel Fredheim Holm og 22,5 prosent av Ardian Gashi.

Mandag 15. mars avgjør Klanens årsmøte hvordan pengene skal brukes. Noe forlik mellom klubb, Klanen og aksjeselskapet foreligger ikke i dag, men det er bred enighet om alternativene som diskuteres. En prat med klansstyremedlem Gjermund Nordtug viser at det finnes mange alternativer:

– Å kjøpe disse prosentandelene i de nevnte spillerne er et av flere alternativer. Å eie 10 prosent av alle spillerne er også en mulighet. Hvordan Klanen skal være medeier i spillerne er også et åpent spørsmål. Hvis vi går for det alternativet vil det formelt sett være klubben som eier spillerne, men det vil da være underavtaler mellom klubben/AS-et og Klanen som regulerer hvordan pengene ved et eventuelt videresalg skal brukes.

– Hvis Klanen velger denne modellen må man også velge mellom å opprette et aksjeselskap eller opprette en form for stiftelse. Problemet med et AS er åpenbart: Mye styr og ansvar. En stiftelse gir andre problemer; utbytte kan for eksempel ikke utbetales til medlemmene i en stiftelse. En stiftelse må også administreres.

– Det finnes mange andre alternativer: Å gi pengene til aksjeselskapet slik at de selv kan velge hvordan pengene skal brukes. Pengene kan også gis til Vålerenga Fotball slik at de kan disponere midlene. Det kan også kjøpes aksjer i AS-et som igjen overdras til klubben.

– Poenget med de innsamlede midlene er at de skal gå til å styrke elitesatsingen i klubben. De skal ikke brukes til ren drift av bredden.

– Hva vil du si til folk som sier: Vi ga penger til å styrke elitesatsningen i klubben, ikke for at Klanen skal eie spillere?

– Et av flere alternativer er å gi pengene til klubben eller aksjeselskapet, noe som er opp til årsmøtet å avgjøre. Men forutsetningene har endret seg siden innsmalingsaksjonen. Pengene som ble samlet inn skulle gå til klubben, ikke et nytt AS. Da er det tillatt å tenke seg om og vurdere forskjellige alternativer.

– Det viktige for klubb og AS er at AS-et får frigjort midler til den daglige driften, og det får de hvis vi for eksempel kjøper prosentandeler i forskjellige spillere. De får selvsagt frigjort midler også hvis vi gir dem penga, men selv om det er enklest er det ikke nødvendigvis det mest fornuftige å gjøre.

– Det viktigste valget medlemmene må ta på mandag er egentlig:

– Skal Klanen endre sin rolle radikalt. Vi har frem til nå reelt sett vært en lite topptung, forholdsvis svak organisasasjon med mye uformell makt. Velger medlemmene på mandag å gå for kjøp av aksjer med den forutsetning at Klanen skal ha en aksjepost, eller vi velger en løsning hvor vi eier spillere, påtar vi oss en ny rolle som medfører forpliktelser og ansvar. Vi har ingen garanti for at vår organisasjon tåler dette, spesielt ikke ved konflikter og uenighet. Jeg mener vi helt klart bør klargjøre dette forholdet for medlemmene. Skal vi fortsette i vår nåværende rolle, en rolle som jeg opplever vi behersker godt, bør vi egentlig gi pengene til Vålerenga fotball med visse forbehold om forvaltningen av disse, det var nå en gang det som var forutsetningen for innsamlingen. Dog forpliktes vi å gi årsmøtet flere alternativer, sier Nordtug.

VPN har også snakket med Sven Mollekleiv, som er styreleder i Vålerenga Fotball. Vi spurte rett og slett: Hvordan ønsker klubben at pengene skal brukes?

– Punkt en: Dette må Klanen bestemme. Jeg er imidlertid glad for de alternativene som ble trukket opp på et møte mellom partene. De alternativene var fornuftige og akseptable for alle. Å styrke elitesatsningen kombinert med å investere i og videreutvikle unge, talentfulle spillere, som for eksempel Daniel Fredheim Holm, var et av dem. Å etablere ordninger, enten det er fond eller noe annet, som sørger for at våre 12 til 14 landslagsaktuelle spillere sikres og videreutvikles i klubben, er også bra.

– Om Klanen ønsker å være medeier i et AS er det helt ok for oss. Et fond som eier en eller flere spillere kan også styres av Klanen i et eventuelt samarbeid med klubben. Jeg føler at alle mener at de modellene det snakkes om er bra, sier Mollekleiv.

En prat med direktør Kjetil Siem, som lønnes av aksjeselskapet, har vi også hatt.

– Vi er nå enten enige eller nesten enige med Klanen om et felles forslag. Vårt ønske er å bli enige med Klanen, vi har ikke noe ønske eller mål om at Klanen står som eiere i AS-et. Hva vi er nesten enige om synes jeg det er mest riktig at du får vite av Gjermund, sier Siem, som torsdag kveld skulle ha møte med en arbeidsgruppe i AS-et.

De skulle blant annet diskutere et av de mest aktuelle alternativene: At Klanen i en eller annen form kjøper spillerandeler.

Mandag klokken 18 i Vallhall er Klanens årsmøte.

Forslagene i Klansropet

For noen uker siden skisserte klansstyret tre alternaive løsninger på saken i et innlegg i Klansropet. Det er disse alternativene som nå er bearbeidet og konkretisert ovenfor. For ordens skyld gjentar vi de «gamle» forslagene her:

«Ut fra styrets erfaring og kunnskap om saken vil vi derfor her gi tre anbefalinger til årsmøte, uten at dette er til hinder for andre forlag på årsmøte.

Alt. 1: Pengene settes på en sperret konto for bruk ved en eventuell krise. Hva er så en krise? Vel, det er jo så enkelt som at dersom et aksjeselskap av denne typen går konkurs, drar det med seg klubben. Ved at et AS drifter elitedelen har klubben i realiteten ingen mulighet til å påvirke pengebruken. Man må huske at spillerne formelt sett er ansatt i klubben. Skulle et AS unnlate å betale lønn, mums eller arbeidsgiveravgift er det klubben som står ansvarlig. Argumentet med at klubben er tryggere økonomisk fordi en konkurs i et AS ikke vil dra med seg klubben er derfor ikke særlig mye verdt. Det er kun lønn til administrasjonen som ikke vil bli belastet klubben. Vi synes også det vil være grunn til å bruke pengene dersom klubben har muligheten til å kjøpe seg opp i et AS med mer en 50 prosent. Da har klubben mulighet til å kontrollere økonomien i et AS.

Alt. 2: Pengene overføres det nye ASèt for å investeres i en spiller årsmøtet definerer. Disse pengene skal vi ha igjen ved et salg, samt 50 prosent av en eventuell gevinst. Her må det skrives en avtale med ASèt som klart defineres hva som defineres av salgsgevinst. Man kan for eksempel ikke trekke fra lønn i perioden spilleren har vært i klubben. Poenget her er jo at ASèt kan frigi midlene vi skyter inn for bruk til andre formål.

Alt. 3: Pengene brukes til å kjøpe aksjer i ASèt. Vi må da vel og merke kreve minimum 33,4 prosent av aksjene. Dette for å sikre negativt flertall. Det vil si at man kan stoppe en del vedtak i selskapet, som for eksempel en emisjon, som krever positivt flertall. Denne aksjeposten overføres så klubben. Vi mener det vi rokke ved Klanens integritet og selvstendighet dersom vi satt med store aksjeposter i en av klubbenes driftsselskap. At vi i tillegg kan sitte med som observatører i styret i et nytt AS er noe vi er positive til».

Legg igjen en kommentar