Noen navn på kandidater til presidentvervet hos NFF er presentert i media. Hvilken kandidat mener dere vil være best egnet sett fra et supporterståsted

Noen navn på kandidater til presidentvervet hos NFF er presentert i media. Hvilken kandidat mener dere vil være best egnet sett fra et supporterståsted

Facebook-kommentarer:

Ingen tilbakemeldinger