I hvilken grad mener dere at din fotballklubb bidrar til å skape gode arbeidsforhold for din supportergruppe

I hvilken grad mener dere at din fotballklubb bidrar til å skape gode arbeidsforhold for din supportergruppe

Facebook-kommentarer:

Ingen tilbakemeldinger