I hvilken grad har dere tillit til at NFF under Yngve Hallén kan videreutvikle fotballen til publikums beste

I hvilken grad har dere tillit til at NFF under Yngve Hallén kan videreutvikle fotballen til publikums beste

Facebook-kommentarer:

Ingen tilbakemeldinger