Formenn

Formenn

Vålerengens Idrettsforenings formenn 1913 – 2005

1913 Thoralf Hansen
1913–14 Emil Larssen
1914–15 Ludvig Larsen
1915–16 Sverre Jørgensen
1916–18 Oscar Karlsen
1918 Eugen Larsen
1918–22 Oscar Larsen
1922–24 Nic. Syvertsen
1924–25 Kr. Tøgersen (Tøgard)
1925–26 Thorbjørn Johnsrud
1926–28 Ingvald Hansen
1928–29 Trygve Larsen
1929–31 Paul Berg
1931–33 Walther Thorstensen
1933–34 Trygve Larsen
1934–36 Erling Føyen
1936–38 Einar Øiseth
1938–39 Olav Udness
1939–46 William Winther
1946–47 Walther Thorstensen
1947–49 Erling Knudsen
1949–50 Walther Thorstensen
1950–52 Erling Knudsen
1952–54 Bjørn Aage Rasmussen
1954–56 Georg Hebæk
1956–64 Odd Skaug
1964–68 Elef Kyvåg
1968–73 Odd Skaug
1973–76 Elef Kyvåg
1976–79 Jan Hellerud
1979–83 Odd Skaug
1983–85 Bjørn Aage Rasmussen
1985–87 Arne Moen
1987–88 Svein Larsen
1988–90 Jan Hellerud

VIF-ledere (Alliansen):

1990–92 Odd Skaug
1992–93 Gunnar Alf Larsen
1993–98 Arne Eriksen
1998–02 Berit Knudsen
2002–04 Odd Skarheim
2004– Morten Grødahl

Oppdatert: 01.03.06

Facebook-kommentarer:

Ingen tilbakemeldinger

Det kan hende du også liker...