Om VPN

Uavhengige siden 1996

VPN er 100% uavhengige. Det betyr at vi kan være friere i formen og friskere i uttalelsene enn om vi hadde vært klubbens eget organ. VPN ønsker klubbens beste, men vi forbeholder oss retten til å ytre meninger som ikke nødvendigvis behøver å sammenfalle med klubbens standpunkter.

Les mer om redaksjonen

Valg av nettleser

Kontakt oss

Facebook-kommentarer: