Styret i Vålerenga kaller inn til ekstraordinær generalforsamling

Etter massiv kritikk på det åpne medlemsmøtet forrige lørdag har styret nå samlet inn til ekstraordinær generalforsamling og overlatt til valgkomiteen å avgjøre om det skal holdes nytt valg på styre. I en pressemelding uttrykker styret forståelse for at den økonomiske situasjonen i klubben med voldgiftsdommen på toppen av det hele har utløst frustrasjon og … Fortsett å lese «Styret i Vålerenga kaller inn til ekstraordinær generalforsamling»

Etter massiv kritikk på det åpne medlemsmøtet forrige lørdag har styret nå samlet inn til ekstraordinær generalforsamling og overlatt til valgkomiteen å avgjøre om det skal holdes nytt valg på styre.

I en pressemelding uttrykker styret forståelse for at den økonomiske situasjonen i klubben med voldgiftsdommen på toppen av det hele har utløst frustrasjon og skuffelse hos klubbens medlemmer og supportere. De erkjenner også, med fasit i hånd, at voldgiften burde vært løst på en anderledes måte. Styret har derfor aktivisert valgkomiteen som, med støtte av klubbens kontrollkomite, vil gjennomgå styrets arbeid.

Slik VPN oppfatter det er det dermed valgkomiteen, som arbeider uavhengig av styret, som sonderer stemningen blant klubben og styrets medlemmer og avgjør om det er grunnlag for å utlyse nyvalg i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamlingen. Antagelig vil dette avgjøres i hvilken grad det enkelte styremedlem ønsker å sitte i sin posisjon og om det er aktuelle kandidater som innehar den nødvendige kompetanse og tillit til eventuelt å velges inn i styret.

Involveringen av kontrollkomiteen er svært positivt. Medlemmene her er ikke utpekt av styret, men valgt av klubbens medlemmer på årsmøtet. I tillegg har komiteen fullt innsyn i alle protokoller, referater, regnskap og andre dokumenter fra styret så langt tilbake som de måtte ønske. Dersom kontrollkomiteen er grundige i sitt arbeid vil vi derfor få avklart en rekke av spørsmålene mange av oss sitter inne med og fri oss fra den evige «jeg har hørt at han sa at hun gjorde».

Faktabasert sinne er det flotteste som finnes.

Ny organisasjonsmodell

I pressemeldingen kommer det og frem at man vil vurdere en ny organisasjonsmodell for Vålerenga fotball. Slik det er i dag er topp og bredde sammenflettet i økonomiske forpliktelser og AS´et har neppe nok verdier i sitt bo til å dekke sine forpliktelser ved en eventuell konkurs og dermed vil hele barne- og ungdomsatsinga i klubben lide når klubben må overta lønnsforpliktelsene til landets beste toppfotballspillere. Dermed vil en kvalifisert gjetning være at klubben nå ser på en mulighet for å etablere en ny idrettsforening for elitelagene (herrer, damer og juniorer) under VIF-paraplyen. Et slags «Vålerenga fotball elite» om du vil. I så fall vil bredden ha sitt eget styre som kan ha fokus på breddeidretten og som slipper å ta stilling til om Vålerenga skal kjøpe Messi eller la vær. På den andre siden vil eliten også ha sitt eget styre og kan slippe å forholde seg til om man skal innvilge støtte til G07 som vil på fotballturnering eller om klubben må bruke penger på skatter og avgifter.

Andre modeller vil også helt sikkert drøftes, like sikkert er det at alle modeller har både fordeler og ulemper. Det viktige må være at man finner en modell hvor bredden skjermes i størst mulig grad fra elitens konjunktursvingninger.

Foreløpig saksliste

Møtet er berammet til mandag 1. september med følgende agenda:
1. Informasjon om økonomien generelt og om budsjettprosessen for 2015
2. Stadionsaken– status
3. Organisasjonsmodell for Vålerenga Fotball
4. Evaluering av styrearbeidet – innstilling fra valgkomiteen
5. Eventuelt

En generalforsamling er, i motsetning til de to foregående informasjonsmøtene, eksklusivt for klubbens medlemmer. Derimot trenger du ikke være fotballspiller for å inneha medlemskap, det er og mulighet for å være et helt ordinært medlem. All informasjon om hvordan du blir medlem finner du her, dog må man ha vært medlem i 3 måneder for å stille på klubbens generalforsamling selv om den er ekstraordinær.

Uansett bør du melde deg inn slik at ditt medlemskap er i orden neste gang du har mulighet til å påvirke klubbens retning noe som er minst en gang i året.

 Du kan lese hele innkallingen på klubbens sider.

En kommentar til «Styret i Vålerenga kaller inn til ekstraordinær generalforsamling»

  1. Er det en meningsløs tanke å organisere klubben etter tysk modell? Altså en 50+1 løsning? Er det noe poeng å ta et slikt grep dersom det bare er en klubb i ligaen som gjør det?

Legg igjen en kommentar