93% av supporterklubbene ønsker ny ledelse i NFF

VPN har spurt medlemsklubbene i Norsk Supporterallianse om tilliten til NFF. 93% supporterklubbene ønsker ny ledelse og kun 7% mener Yngve Hallén kan utvikle fotballen til publikums beste. Vålerenga på nett har sendt e-post til 30 supporterklubber med spørreundersøkelsen. 15 klubber har besvart undersøkelsen som er foretatt i perioden 14. desember til og med 15. … Fortsett å lese «93% av supporterklubbene ønsker ny ledelse i NFF»

VPN har spurt medlemsklubbene i Norsk Supporterallianse om tilliten til NFF. 93% supporterklubbene ønsker ny ledelse og kun 7% mener Yngve Hallén kan utvikle fotballen til publikums beste.

Vålerenga på nett har sendt e-post til 30 supporterklubber med spørreundersøkelsen. 15 klubber har besvart undersøkelsen som er foretatt i perioden 14. desember til og med 15. januar. Grafer med spørsmål og svar er nederst i artikkelen.

 

Ved hjelp av den åpne lista hos Norsk Supporterallianse har Vålerenga på nett spurt de forskjellige supporterklubbene om hvordan de opplever samarbeid med egen klubb og hvordan de opplever Norges fotballforbund. Tidligere har vi spurt fotballklubbene om det samme, da kom det frem at 63% av klubbene mener Yngve Halléns lederstil i stor grad, eller svært stor grad, har påvirket sponsormarkedet i norsk fotball negativt. Videre kom det frem at ingen av klubbene ønsket å støtte Yngve Hallén sitt kandidatur uten videre, selv om han opprettholdt sitt kandidatur eller ble innstilt av valgkomiteen.

Videre har vi undersøkt hvem våre lesere ønsker som president i NFF etter fotballtinget i mars. Vi fikk over 1000 respondenter og kun 1% av disse ønsker seg Hallén som fortsatt president.

Hva så med supporterklubbene?

Supportere om samarbeid med egen fotballklubb

Det er ikke mye som tyder på at disse er mer positive enn fotballklubbene og våre lesere. For å sikre oss mot at bare surpomper svarte stilte vi kontrollspørsmål angående egen klubb og hvordan de opplever å bli tatt imot som bortesupportere.

53% av supporterklubbene opplever i stor- og svært stor grad at egen klubb bidrar til å skape gode arbeidsforhold for egen supporterklubb. Kun 6% mener klubbene bidrar i liten grad mens 33% opplever at egen fotballklubb bidrar til gode arbeidsforhold i noen grad.

På spørsmål om hvordan kommunikasjonen med egen fotballklubb oppleves svarer 60% at de i stor, og svært stor, grad er fornøyd med denne. 6% er i liten grad fornøyd med kommunikasjon mot egen klubb. Hele 80% av supporterklubbene opplever derimot egen fotballklubb som gode samarbeidspartnere og 67% blir i stor grad tatt imot på en god måte når de er bortesupportere.

Supporterne viser seg da å være ganske så fornøyde med samarbeid mot egen klubb selv om undersøkelse viser at det nok kan bli enda bedre. Måten man tar mot bortesupportere på og kan nok bedres, at 27% i noen grad og 7% i liten grad blir tatt mot på en måte supporterne opplever som god er ikke bra nok.

Supportere om samarbeid med NFF

Pipa endrer lyd dramatisk når vi kommer inn på samarbeid og kommunikasjon mot NFF. Ingen mener forbundet gjør arbeidsforholdene for egen supportergruppe gode. Derimot sier 80% at forbundet i noen eller liten grad bidrar til gode arbeidsforhold. Kommunikasjonen er det ikke stort bedre med. 64,5% av supportere er i liten, eller svært liten, grad fornøyd med kommunikasjonen til NFF. Summen av dette gjør at 73% mener forbundet i liten, og svært liten, grad er gode samarbeidspartnere.

Til sist har vi spurt om Yngve Hallén spesifikt. Første spørsmål er om supporterklubbene har tro på at Yngve Hallén kan utvikle fotballen til publikums beste. 73% mener Hallén i svært liten grad er i stand til dette, 20% mener Hallén i liten grad kan det mens stusslige 6% mener Yngve Hallén i svært stor grad kan utvikle fotballen på en måte som er god for publikum. 93% av supporterklubbene mener da også at NFF har behov for ny ledelse.

I likhet med våre lesere fikk supporterklubbene lov å velge sin favorittpresident fra en liste navn. Navna er plukket fra medias spekulasjoner samt at VPN har kasta inn et par alternativer selv. Her var ikke svaret like entydig som hos våre lesere. Erik Loe fikk 25% av stemmene mens Karen Espelund, Sven Mollekleiv og Jahn Ivar «mini» Jakobsen fikk alle 16% av stemmene. Allikevel er det betegnende at 1 av 4 supporterklubber ønsker seg Erik Loe som president.

Bred oppslutning om Hallén?

I går kveld meldte Dagbladet at mange i fotball-Norge ser så mange positive trekk ved Yngve Hallén at de ønsker å gi ham en toårsperiode til. Særlig gjaldt vist dette breddefotballen. Heldigvis har Norsk Breddefotballforening, ved leder Gunn Heidi Henriksen, kommet med en melding i dag hvor de imøtegår dette. Vi kan lese følgende hos NRK:

Henriksen mener omdømmet til norsk fotball er blitt svekket under Halléns ledelse.

Dermed bekrefter Gunn Heidi Henriksen, lederen av Norsk Breddefotballforening, langt på vei de spørreundersøkelsene Vålerenga på nett har gjort; Yngve Hallén har ingen bred støtte i fotballnorge.

Grafene

(Klikk på bildet for stor størrelse)

 

2 kommentarer til «93% av supporterklubbene ønsker ny ledelse i NFF»

Legg igjen en kommentar