Stengelgate – en utabloid tilnærming

Gapatrostene fores av tabloidene i disse dager og nymette gapatroster hakker og skråler, det ropes om oppsigelser, utestengelse og fengsel før klubbenes redegjørelser har blitt kjent. La oss se litt på det vi vet og ta det originale utgangspunktet at Vålerenga og Stabæk ikke har gjort noe galt.   Verdien på Veigar Pall Gunnarson Det … Fortsett å lese «Stengelgate – en utabloid tilnærming»

Gapatrostene fores av tabloidene i disse dager og nymette gapatroster hakker og skråler, det ropes om oppsigelser, utestengelse og fengsel før klubbenes redegjørelser har blitt kjent. La oss se litt på det vi vet og ta det originale utgangspunktet at Vålerenga og Stabæk ikke har gjort noe galt.

 

Verdien på Veigar Pall Gunnarson

Det er mange påstander om verdien på Veigar som har blitt fremsatt i media, fra fem millioner og nedover. Påstandene om 5 millioner har blitt dementert og det høyeste budet vi har hørt om er i media 3,5 millioner, men ut fra RBKs offentlige redegjørelse var det knyttet alminnelige reservasjoner til dette, samt at betalingen var delt opp i flere fremtidige avdrag. Hva den eksakte verdien på dette budet var, målt opp mot Stabæks likviditet er heller ikke kjent.

Kan vi da si noe eksakt om verdien på Pall Gunnarson? Ja, vi kan faktisk det. Før jul i 2009 ble Nancy og Stabæk enige om at Pall Gunnarson var verdt 600.000,- pluss halve videresalgsretten. Halve Pall Gunnarson pluss spilleberettigelsen var altså verdt 600.000,-. Noe som skulle innebære at hele Veigar Pall Gunnarson høsten 2009 var verdt mindre enn 1.200.000,- millioner, gleden ved å kunne bruke Veigar Pall Gunnarson som fotballspiller kan sikkert fikseres til et beløp det også. Her er det verdt å merke seg at Nancy kjøpte Veigar Pall Gunnarson fra nettopp Stabæk for et beløp rundt på 16 millioner, men det var i en annen økonomisk virkelighet enn da de solgte Veigard Pall Gunnarson tilbake. Partene ble nå enige om at Veigar var verdt maksimum, men trolig mindre enn, 1.200.000,-.

Til tross for at dette er den siste markedsfastsettelsen av prisen på Pall Gunnarson, er det altså gapatroster ute og gjør seg til eksperter på overgangspriser og prosesser. Da Nancy solgte Pall Gunnarson tilbake til Stabæk var det ingen å lure, ingen å ta hensyn til, men to profesjonelle klubber som fastsatte prisen på Pall Gunnarson på fritt grunnlag.

 

Salget av Henning Hauger

Stabæk solgte i sommer Henning Hauger til tyske Hannover, den relativt unge norske landslagsspilleren gikk til en av de mest fremgangsrike klubbene i Tyskland for rundt 4 millioner med 6 måneder igjen av kontrakten. Stabæk la her vekt på sparte driftsutgifter da de ved å selge Henning Hauger, sparte en bonusutbetaling på 750.000,- samt lønn og sosiale utgifter ut sesongen. Hva har dette å si for Veigar Pall Gunnarsons overgang til Vålerenga? Jo, det beskriver situasjonen Stabæk sto i forhold til drift og likviditet i sommer. Gjennom å kvitte seg med Henning Hauger og Veigar Pall Gunnarson kvittet de seg samtidig med to spillere på lønnstoppen i klubben.  I tillegg til å bringe inn likviditet reduserte Stabæk de løpende utgiftene sine betydelig ved inngangen til høstsesongen.

 

Hermann Stengel

Det er absolutt galskap at Vålerenga kan gi 4 millioner for en opsjon for Herman Stengel er det gjennomgående temaet i pressen og blant gapatrostene. Hva kan vi si om Herman Stengel og verdien på opsjonen Vålerenga har sikret seg? Vi sitter ikke med mer informasjon enn deg og tabloidene, av de som har sett opsjonen på Stengel så er det bare påtalenemda som har uttalt seg og de mener etter sigende at den er nær verdiløs. La oss se nærmere på Herman Stengel. Han er tidenes yngste målskårer i andredivisjon, da han som 14-åring skåret for Stabæks andrelag. Før sesongen i år skrev han under på en proffkontrakt med ukjent verdi. Forut for undertegningen av denne kontrakten var han på gjentatte prøvespill i England med Manchester City og Manchester United. Som 14- og 15-åring var han altså stort nok talent til å bli invitert over flere ganger til disse klubbene. Han har debutert i Tippeligaen og beskrives som et av Nordens aller største talenter, om ikke det største.  Herman Stengel har en rekke kamper for aldersbestemte landslag. Det som synest åpenbart er at Herman Stengel har stor økonomisk verdi ut fra sitt udiskutabelt store sportslige potensiale.  Verdien på opsjonen vil jo da avhenge av det materielle innholdet i opsjonen. Hittil har vi bare fått opplyst økonomiske terskelverdier ut fra når han hentes og ikke om rettighetssiden av Vålerengas opsjon opp mot andre interessenter. Altså, i hvilken grad har Vålerenga rettigheter i forhold til en overgang til eventuelle andre interesserte klubber. I forhold til om Vålerenga og Stabæk har gjort noe ulovlig og eventuelt straffbart har det her ingen betydning at NFF senere har sagt at denne avtalen er ugyldig. Det sentrale blir hvordan Vålerenga og Stabæk vurderte byrdene og fruktene av opsjonen på tidspunktet den ble tegnet.

 

Hvorfor får vi ikke vite alt

Det er åpnet straffesak både i NFF og etterforskning av straffesak hos politiet. Mange roper om at alt skal på bordet med en gang og at hoder må rulle. Fotballedere kan naturligvis ikke stilles noe dårligere enn andre som settes under straffeforfølgelse, de er uskyldige frem til de eventuelt domfelles og har heller ingen større plikt til selvinkriminering i medier enn andre som mistenkes, siktes eller tiltales for straffbare handlinger. Noe annet er at de som ikke er ansatt av klubben, men tillitsvalgte, risikerer å miste denne tilliten om de ikke forklarer seg, i det minste overfor klubbens organer. For å ta den som foreløpig er innstilt på et personlig ansvar i Vålerenga, Truls Håkonsen, så er han ansatt og ikke tillitsvalgt og det må både han og Vålerenga som arbeidsgiver forholde seg til.

 

Vente og se

Du selger ikke aviser på å være varsom og ta hensyn. Du blir ikke forumhelt av og ikke kunne danne deg noen mening før du kjenner fakta. Mange har en underliggende agenda i forhold til at de allerede er misfornøyd med en, eller flere i klubbene ut fra andre forhold. Da er det lett å kreve korsfestelse. I denne saken er det ingen som sitter med en fasit på hvordan den ender, det eneste vi vet er at de som roper høyest gjør det uten at det er tuftet på annet enn spekulasjoner og antakelser. Jeg for min del holder meg i hvert fall for god til å dømme noen av de involverte før vi vet hva som er versjonen til de som anklages for disse, i det ytre sett, tvilsomme overgangshandlingene. Klubbene ga sitt tilsvar til påtalen på torsdag i uken som var, nå skal Domsutvalget innhente nærmere opplysninger, forklaringer og dokumentasjon og håper at det kan foreligge en avgjørelse på denne siden av jul. Påtalenemda skal altså bruke måneder, ja kanskje uker. Politiet innleder etterforskning nå, mens mange på diverse forum og i media må sitte med en unik kompetanse som gjør at de kan forhåndsdømme med stor grad av skråsikkerhet etter å ha lest en side på tekst tv, unnskyld, de grundigste i lynsjegjengen har muligens lest noen avisartikler.

 

Jeg er kjedelig nok til at jeg lar Stabæk, Rosenborg og Vålerenga og de aktuelle personene få forklare seg før jeg velger å kritisere. Jeg er tålmodig nok til å vente til de anklagede og deres advokater har fått komme med sitt tilsvar før jeg dømmer. Det er muligens mye rart i fotballen, men i forhold til forumenes og tabloidenes fordummende lynsjemobber fremstår prosessen til NFF som ryddig og renslig..

Legg igjen en kommentar