Dagboka torsdag 7.oktober 2010

RBK sitter og holder pusten, håper at Annan- og Eggengate skal bli borte, bare de sitter stille lenge nok og bare magisteren Eggen blir holdt lenge nok borte fra mikrofoner, kulepenner og annet som kan være merkevareruinerende om han åpner kjeften. Rosenborgs tidligere så store ressurs, har blitt en stor kvise på RBKs rumpe, en … Fortsett å lese «Dagboka torsdag 7.oktober 2010»

RBK sitter og holder pusten, håper at Annan- og Eggengate skal bli borte, bare de sitter stille lenge nok og bare magisteren Eggen blir holdt lenge nok borte fra mikrofoner, kulepenner og annet som kan være merkevareruinerende om han åpner kjeften. Rosenborgs tidligere så store ressurs, har blitt en stor kvise på RBKs rumpe, en kvise selv ikke Annan kan klype verket ut av. Lista er lagt for dagens dagbok som fortsetter fråtsingen i RBKs selvydmykende uke.

Svein Graff i NFF
VPN har tatt et epost-intervju med vår tidligere medietrollmann, Svein Graff:
Her er mailen fra VPN:

Vi i VPN registrerte følgende utsagn fra NFF i saken om Annan vs Muri:

– Grunnen er at når en dommer har sett en situasjon, men ikke fått med seg alt så har NFF retningslinjer for hvilke situasjoner vi kan ta tak i. Situasjonen forutsetter at det kreves minst to kampers kampstraff for å kunne straffe. Det mener vi det ikke er grunn til her, sier leder for påtalenemda for NFF Egil Andrè Berglund til adressa.no.

Så har vi sjekka vårt eget arkiv, og dette sa infosjef Roger Solheim i NFF til VPN 13.mai 2005 etter at Bernt Hulsker slo uten at dommeren så det i kampen Vålerenga-Ålesund:

– Strafferammene for ulike forseelser er definert i NFFs sanksjonsregelement, som er vedtatt av klubbene på Fotballtinget. I dette tilfellet lyder innstillingen på to kamper fordi forseelsen i seg selv kvalifiserer til rødt kort direkte dersom dommeren hadde sett det, og at Hulsker da med stor sannsynlighet ville fått to kampers karantene.

Én obligatorisk pga- rødt kort, og en ekstra for alvorlig usportslig opptreden. Det endte med at Hulsker fikk 1 kamp karantene. Etter kampen søndag sa Terje Hauge til DB at hadde han sett balletaket kunne han vurdert rødt kort

Våre to spørsmål:
– Med tanke på at Annans handlinger kunne kvalifisert til rødt kort, og definitivt er usportslig, kan noen i NFF forklare hvorfor man ikke griper inn mot Annan, men grep inn mot Hulsker?
– Hvordan vurderer man fra NFFs side Nils Arne Eggens uttalelser som hinter om rasisme:
Bringer han fotballen inn i vanry?

Svein Graff, NFF, svarer
”Spørsmål 1:

Først et viktig fakta-poeng;
Det var Forbundsstyret som forfulgte Hulsker i 2005. Påtalenemda ble først opprettet på Tinget i år – fordi klubbene og flertallet i fotball-Norge ønsket et nøytralt utvalg som skulle behandle påtalespørsmål. Påtalenemda (består av tre uavhengige jurister som ikke er ansatt i NFF) innstiller på karantene i saker der de mener det er riktig ut fra reglene de er oppnvent til å følge, og saken sendes eventuelt over til Disiplinærutvalget som vedtar sanksjon.

Handlingen i de to sakene er forskjellige. Hulsker slo, og det er en forseelse som kvalifiserer til rødt kort og to kampers karantene. Dommer Hauge sier han i Annan-saken ville vurdert rødt kort dersom han hadde sett alt som skjedde. Med andre ord er ikke dette en handling som automatisk kvalifiserer til to kampers karantene – noe saken krever dersom Påtalenemda skal gå videre med den og komme med en innstilling. Påtalenemda vurderte saken, men konkluderte med at forseelsen ikke tilsier to kampers karantene eller mer.

Det vil alltid være saker som kan settes opp mot hverandre, og meningene er delte om hvilke sanksjonsform som er rettferdig. Derfor har vi i dag altså et uavhengig organ som vurderer påtale ut fra gjeldende regelverk og hensynet til likebehandling.

Spørsmål 2:
Eggens uttalelser er et eksempel på lite gjennomtenkt og unødvendig adferd som faller på sin egen urimelighet. Det er imidlertid ikke slik at man kan sanksjonere all uønsket atferd. Da hadde vi ikke gjort annet innen fotballen.

Det er til en viss grad lov å oppføre seg som dumt og tåpelig uten at du risikerer sanksjoner for det. På samme måte som ellers i samfunnet der du kan gå svært langt i å både i ord og handling med hensyn til å oppføre deg uklokt uten at du av den grunn kan eller skal straffes for det. NFF har bestemmelser som rammer ”upassende opptreden” og ”opptreden som klart er egnet til å skade fotballarbeidet eller fotballens anseelse”. Etter vår oppfatning rammes ikke uttalelsene til Eggen av dette. Eggen ytrer seg ikke rasistisk, men kommer indirekte med ubegrunnede antydninger om rasisme overfor motparten.”

VPN takker Svein Graff for at han tok seg tid til å gi oss velfunderte svar

Annan- og Eggengate sett fra vår klubb
VPN får opplyst fra Vålerenga at denne saken ikke har vært håndtert på noen annen måte enn vanlige henvendelser fra media opp mot spillere og administrasjon. Vålerenga har vært opptatt av at denne saken skulle bli lagt død fra vår side, forteller Vangstein i Vif Media. Media ville naturligvis ha intervjuer med Freddy og Muri etter kampen og det har media fått, bortsett fra det har fokuset vært restitusjon og på å få en god treningsuke. Det type fokus som denne saken har hatt er ikke et fokus som er egnet til å tjene fotballen og Vålerengas interesser og da blir det feil og holde liv i saken sier Vangstein.

En hyllest til Andre Muri
Du er en mann, en ekte mann. Ikke bare blir du utsatt for en overgrepslingnende vulgær handling i en straffesituasjon der du allerede må koke av adrenalin, neida media prøver i flere dager å lage nyhet av deg. Smilende og avvæpnende forklarer du hva som skjedde på Lerkendal slik du opplevde det, uten å la deg rive med av medias forsøk på å få deg til å bli med på den kollektive medieforfølgelsen av Annan. Du viser storhet ved å la være, spesielt i en situasjon hvor du og lagkameratene må være svært skuffa over å ha tapt kampen og seriegullet. Selv Eggens nedrige rasismebeskylding turnerer du på en måte som gjør at du fremstår som en fremragende ambassadør for klubben.

Vålerenga i dag
Måtte du kjære leser oppleve det som om du har en fin dag, ja kanskje jeg kan oppleves slik at jeg går så langt at jeg faktisk ønsker at du faktisk får en fin dag.

Asså, hmmmf du må huske at du er kongeblå, jeg sier ikke mer enn det.

Legg igjen en kommentar